منطقه ويژه اقتصادي سيرجان به عنوان نخستين منطقه ويژه حراست شده ايران در چارچوب تبصره 20 قانون برنامه اول و بند”د” تبصره 25 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و طبق تصويب نامه شماره 55990/ت18107ک مورخه 27/3/1376 شورايعالي مناطق آزاد به وسعت 1400هکتار تاسيس شد.
سازمان عمران کرمان سازمان مسئول منطقه و “شرکت عمران سيرجان” مديريت و اداره آن را به عهده دارد.(سازمان توسعه تجارت ایران)

© تمامی حقوق برای پایگاه خبری پایان هفته محفوظ است. طراحی و پیاده سازی: شرکت مهندسی فناوری سورنا