سازمانهاي نوپا كه با هدف توسعه فناوري آغاز به فعاليت مي نمايند عموماً مؤسساتي كوچك و در عين حال داراي نقش مؤثر در توليد فنـاوري و ايجاد كارآفريني هستند. فشار سنـگين هـزينه هاي راه اندازي كه با بنيه مالي آنان سازگاري ندارد از يكسو و عدم برخورداري از تجربه لازم براي رفع موانع اوليه از سوي ديگر به بار نشستن تلاشهاي آنان را در هاله‌اي از ابهام و ترديد قرار مي دهد. اين واحدها كه بايد با ريسك بالا فعاليت خود را شروع كنند ، دور نماي اطمينان بخشي براي دست يابي به موفقيت ندارند. ريسك بالا و عدم تضمين موفقيت تا آن حد جدي است كه بسياري از نيروهاي مستعد و داراي پتانسيل، از جمله بسياري از فارغ التحصيلان دانشگاهي نسبت به راه اندازي واحد خصوصي فناور رغبت نشان نميدهند.
ايجاد مراكز رشد با هدف كاهش موانع و كاستن عوامل بازدارنده فعاليت هاي آغازين مؤسسات فناور نوپا ميباشد. اين مراكز با پشتيباني هاي لازم و ارائه خدمات اوليه ، نقش مؤثري در پا گرفتن و بالندگي و بالاخره افزايش ضريب موفقيت اين واحدها خواهند داشت.
مركز رشد واحدهاي فناور سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران براي ايفاي چنين نقشي در سال 1383 رسماً آغاز به فعاليت نمود . اين مركز كه تجربيات گذشته سازمان پژوهشها را در زمينه حمايت و هدايت تحقيقات پژوهشي، كاربردي و توسعه اي در توشه دارد، براساس فلسفه وجودي، پشتيباني از واحدهاي نوبنياد فناور را با ارائه خدمات عمومي ، مشاوره اي ، علمي و فني در دستور كار خود قرار داده است. اين مركز محلي است براي تثبيت ، تقويت و اجرائي شدن ايده هاي محوري واحدهاي فناور خصوصي در جهت رفع نيازهاي توليدي و خدماتي .
مأموريت‌هاي مرکز در راستاي وظائف اصلي سازمان
به ‌کارگيري مؤثر نتايج تحقيقات فناوری‌های نوين از طريق حمايت از تکميل چرخه تحقيق تا توليد
پشتيباني و ارائه تسهيلات علمي، فني، مالي و اجرائي به صاحبان اختراع و نوآوري
تقويت و تشويق بخش خصوصي در انجام فعاليت‌هاي منتج به فناوري
ايجاد ساز و کارهاي حمايتي از طريق سازماندهي تشکيلات
اهداف مرکز
بسترسازي به‌منظور تجاري كردن دستاوردها در راستاي اهداف مركز
ايجاد زمينه كار آفريني، حمايت از نوآوري و خلاقيت نيروهاي محقق جوان
كمك به رونق اقتصاد محلي مبتني بر فناوري
ايجاد فضاي لازم براي گسترش و رشد واحدهاي كوچك و متوسط دانش مدار و فناور فعال در زمينه‌هاي فناوري
بسترسازي به منظور ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب براي جذب كارآفرينان و دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه هاي فناوري
توليد و توسعه محصولات و فرايندهاي فناوري قابل عرضه به بازار
امکانات قابل ارائه
حمايت مالي و اعتباري
فضاي اداري و کارگاهي
آزمايشگاه‌هاي حمايتي
آزمايشگاه‌هاي مستقر در پژوهشکده‌ها
مشاوره علمي و نظارت اعضاي هيأت علمي و کارشناسان با تجربه
خدمات فناوری اطلاعات
معرفي به‌ منظور شرکت در دوره‌هاي آموزشي و نمايشگاه‌هاي تخصصي
معرفی به‌منظور استفاده از فن بازار و قانون حداکثر استفاده از توان فني و مهندسي
معرفي به‌منظور استفاده از تسهيلات اعتباري
حمايت به‌منظور اخذ تأييديه از سازمان پس از انجام ايده محوري
https://roshd.irost.org/

© تمامی حقوق برای پایگاه خبری پایان هفته محفوظ است. طراحی و پیاده سازی: شرکت مهندسی فناوری سورنا