خبرنگار رسانه مقالات 470

حسین شهابی صاحب امتیاز ومدیر مسئول نشریه پایان هفته رسانه زیست بوم کارافرینی و کسب وکار سوم فروردین ماه 1352 در رابر استان کرمان متولد شده است وی علاوه بر اینکه تحصیلات عالی خود را بعنوان دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی ادامه میدهد دارای سابقه فعالیت های رسانه ای همچون: عضو هیات موسس خانه مطبوعات کرمان،سه نوبت عضو هیات مدیره و یا رییس هیات مدیره خانه مطبوعات کرمان،مسئول کمیته اموزش خانه مطبوعات کشور،مدرس وداور جشنواره های ادبی و مطبوعاتی و مشاور کسب وکار و همچنین مشاور روابط عمومی ورسانه شهرداری کرمان و نظایر ان می باشد.

© تمامی حقوق برای پایگاه خبری پایان هفته محفوظ است. طراحی و پیاده سازی: شرکت مهندسی فناوری سورنا